แบบฝึกหัดเกมอักษรไขว้ผลลัพธ์การคูณ   
 
 
 
แบบฝึกหัดเกมอักษรไขว้สำนวนไทย   
 
 
 
แบบฝึกหัดระบายสีหมู่บ้านตัวสะกด   
 
 
 
แบบรูปทรงเรขาคณิตสามมมิติ    
 
 
 
ใบความรู้เรื่องป้ายสัญลักษณ์    
 
 
 
ใบงานเขียนบรรยายภาพสัตว์    
 
 
 
รวมแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 1-2    
 
 
 
แบบฝึกหัด เรื่อง อักษรสูง กลาง ต่ำ    
 
 
 
แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด เกมเรียงลำดับ    
 
 
 
แบบฝึกหัด เรื่อง Colors-สีต่างๆ    
 
 
 
แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง สีประจำวันต่างๆ    
 
 
 
ใบงาน วาดรูปตามที่ประโยคกำหนด    
 
 
 
แบบฝึกหัด ประสมคำจากรูปภาพ (สร้างด้วยตนเอง)    
 
 
 
แบบฝึกหัดเกมจับคู่ ชุด พยัญชนะไทย ก-ฮ    
 
 
 
แบบฝึกหัดคัดไทยระบายสี ชุด พยัญชนะไทย ก-ฮ    
 
 
 
แบบฝึกหัด เขียนคำให้ตรงมาตรา    
 
 
 
แบบฝึกหัดนิทานปริศนาสระอือ-กระบือของตาลือ    
 
 
 
แบบฝึกหัดประโยคปริศนา    
 
 
 
ใบงาน เรื่อง พยัญชนะต้นและตัวสะกด    
 
 
 
แบบฝึกหัดลักษณะพิเศษ เรื่อง คำพ้องเสียง    
 
 
 
แบบฝึกหัด อักษรซ่อนคำ